Start -> Nabór 2016/17 -> Technikum
Technikum PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 lutego 2011 19:30

Technikum Nr 1

to szkoła, która w swoim czteroletnim cyklu kształcenia przygotowuje pracowników dla różnych dziedzin życia gospodarczego, administracji państwowej oraz do własnej działalności gospodarczej. Program kształcenia obejmuje przedmioty ogólnokształcące i zawodowe, uwzględniające przemiany zachodzące w nauce i technice. W okresie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe u pracodawców, których jakość określona została w porozumieniu między Lubelskim Kuratorem Oświaty a organizacjami pracodawców. Absolwenci po zdaniu egzaminu zawodowego uzyskują dyplom – tytuł technika, a po zadaniu egzaminu maturalnego otrzymują świadectwo dojrzałości. Absolwenci technikum mogą kontynuować dalszą naukę w szkołach wyższych oraz szkołach policealnych uzyskując dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Oferta edukacyjna Technikum Nr 1 w roku 2016/2017:

Technik cyfrowych procesów graficznych

Technik informatyk

Fototechnik

Technik przemysłu mody

Technik obsługi turystycznej

Technik usług fryzjerkich

Technik handlowiec

Technik logistyk

Technik hotelarstwa

Technik ekonomista

Technik analityk