Start -> Nabór 2017/18 -> Technikum -> ekonomista
Technik ekonomista PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 lutego 2011 19:42

 

Zdjęcia przedstawiają pracownie przedmiotowe oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych w naszej szkole. (zobacz prezentację zawodu)OPIS KSZTAŁCENIA

język obcy (kontynuacja): 
język angielski

język obcy (podstawowy): 
język niemiecki lub rosyjski

przedmiot punktowany:    
j. polski, matematyka, język obcy, geografia

Szkoła przygotowuje ucznia zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.

KWALIFIKACJE
  • K1 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
  • K2 Prowadzenie rachunkowości

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania różnorodnych zadań zawodowych w warunkach gospodarki rynkowej.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika ekonomistę należy m.in. samodzielne wykonywanie lub współdziałanie przy wykonywaniu czynności związanych z organizacją i przygotowywaniem procesów: zaopatrzenia, magazynowania, transportu, a przede wszystkim sprzedaży produktów (w tym usług) w różnych podmiotach gospodarczych, także prowadzenie prac związanych z badaniem rynku, planowaniem i sprawozdawczością, polityką zatrudnienia, wynagrodzeniami, zaopatrzeniem i gospodarką materiałową, sprzedażą produktów, księgowością i gospodarką finansową podmiotów gospodarczych jak również wykonywanie typowych prac biurowych.

Po ukończeniu technikum w zawodzie technik ekonomista możesz być zatrudnionym na wszystkich stanowiskach pracy w małych podmiotach gospodarczych, jak również na innych stanowiskach, na których potrzebna jest podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości.

Biorąc pod uwagę szybko następujące zmiany w gospodarce rynkowej naszych uczniów przygotowujemy zarówno pod względem kwalifikacji właściwej dla zawodu jak również wyposażamy ich w kierunku ogólnokształcącym i ogólnoekonomicznym. Przyjęty i sprawdzony przez nas tok nauki pozwala na podjęcie dalszego kształcenia  na uczelniach wyższych.