Start -> Nabór 2017/18 -> Technikum -> handlowiec
Technik handlowiec PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 lutego 2011 19:46

 

Zdjęcia przedstawiają pracownie przedmiotowe oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych w naszej szkole. (zobacz prezentację zawodu)


 


OPIS KSZTAŁCENIA

 

język obcy (kontynuacja):
język angielski

język obcy (podstawowy):
język niemiecki lub rosyjski

przedmiot punktowany:   
j. polski, matematyka, geografia, język obcy

Szkoła przygotowuje ucznia zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.


KWALIFIKACJE

 • K1 Prowadzenie sprzedaży
 • K2 Prowadzenie działalności handlowej

Technik handlowiec organizuje działalność handlową w przedsiębiorstwie produkcyjno-usługowym i funkcjonowanie firmy handlowej, analizuje rynek pod względem oczekiwań i potrzeb klientów oraz ich zachowań rynkowych, prowadzi negocjacje z dostawcami i odbiorcami, w celu osiągnięcia jak najkorzystniejszych warunków zakupu materiałów i sprzedaży towarów oraz usług.

Nasza szkoła wyposaża uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia działalności własnej firmy handlowej. Tutaj zostaniesz przeszkolony w zakresie organizacji handlu wewnętrznego, wspólnotowego i zagranicznego. Nauczysz się rozpoznawać potrzeby konsumentów, pozyskasz wiedzę z zakresu: towaroznawstwa, działań marketingowych, technik informatycznych, organizacji pracy w punktach sprzedaży, nowoczesnej rachunkowości, prawa (cywilnego i handlowego) oraz reguł współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi.

Poznasz możliwości zarobkowania w handlu elektronicznym.  W szkole możesz otrzymać świadectwo ukończenia szkolenia w zakresie obsługi kasy fiskalnej. W trakcie 4-letniej nauki do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: podstawy ekonomii, ekonomika handlu, statystyka, rachunkowość handlowa, marketing, towaroznawstwo, elementy prawa, pracownia informatyczno – handlowa, język obcy zawodowy, działalność przedsiębiorstwa handlowego oraz praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika handlowca przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Wymagania dla ucznia:

 • duża aktywność i ekspresja werbalna,
 • wysokie poczucie odpowiedzialności i uczciwości,
 • umiejętność podejmowania inicjatyw,
 • przestrzeganie norm i przepisów prawnych związanych z realizacją zadań,
 • spostrzegawczość,
 • wysoka kultura osobista,
 • dobra prezencja,
 • duża wrażliwość estetyczna,
 • komunikatywność,
 • uzdolnienia organizacyjne i administracyjne,
 • zainteresowanie takimi dziedzinami jak: ekonomia,
 • uzdolnienia w zakresie administrowania, organizacji, podejmowania działań marketingowych i mediacyjnych.