Start -> Nabór 2017/18 -> Technikum -> obsługi turystycznej
Technik obsługi turystycznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 lutego 2011 19:50

 

 

Zdjęcia przedstawiają pracownie przedmiotowe oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych w naszej szkole. (zobacz prezentację zawodu)

 


 

OPIS KSZTAŁCENIA

język obcy (kontynuacja):
język angielski

język obcy (podstawowy):
język niemiecki lub rosyjski

przedmiot punktowany:
j. polski, matematyka, geografia, język obcy

Szkoła przygotowuje ucznia do zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.KWALIFIKACJE
 • K1 Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • K2 Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych
Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika obsługi turystycznej należy m.in.   opracowywanie programów imprez turystycznych,    kalkulowanie kosztów zamawianych świadczeń,  organizowanie imprez turystycznych,  przyjmowanie od klientów zleceń na wykonanie usług,   przygotowywanie ofert turystycznych,  profesjonalna obsługa klienta

 


W NASZEJ SZKOLE NAUCZYMY CIĘ

 • organizować imprezy turystyczne krajowe i zagraniczne, grupowe i indywidualne, własne   i zlecone
 • kalkulować, zamawiać świadczenia i rozliczać koszty imprez turystycznych
 • udzielać informacji turystycznej
 • czytać i posługiwać się planem, mapą geograficzną i turystyczną
 • charakteryzować obiekty zabytkowe Polski i wybrane regiony turystyczne świata
 • korzystać z wiedzy etnograficznej i historii sztuki dla potrzeb planowania i organizowania wycieczek
 • udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA:

 • biura podróży, hotele
 • agroturystyka, izby turystyki
 • punkty informacji turystycznej
 • organizacje zajmujące się wspieraniem i rozwojem turystyki zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej