Start -> Nabór 2017/18 -> Technikum -> hotelarstwa
Technik hotelarstwa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 lutego 2011 19:51

 

Zdjęcia przedstawiają pracownie przedmiotowe oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych w naszej szkole. (zobacz prezentację zawodu)OPIS KSZTAŁCENIA

język obcy (kontynuacja): 
język angielski

język obcy (podstawowy):
język niemiecki lub rosyjski

przedmiot punktowany:   
j. polski, matematyka, geografia, język obcy

Szkoła przygotowuje ucznia zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.


KWALIFIKACJE
 • T.11 Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • T.12 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

ZADANIA ZAWODOWE

 • organizowanie, oferowanie i sprzedaż usług hotelarskich
 • obsługa gości w zakładzie hotelarskim
 • organizowanie usług gastronomicznych w zakładzie hotelarskim
 • współpraca z gestorami bazy noclegowej i biurami podróży
 • promocja usług hotelarskich

UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWE

 • obsługa gościa hotelowego na różnych stanowiskach pracy
 • obsługa kongresów, konferencji, zjazdów i imprez okolicznościowych
 • planowanie wyposażenia wnętrz obiektów hotelarskich świadczących usługi hotelarskie
 • współpraca z firmami świadczącymi usługi turystyczne
 • prowadzenie korespondencji i obsługa sprzętu biurowego
 • sporządzanie dokumentacji księgowej
 • organizowanie usług gastronomicznych
 • obsługa konsumenta
 • prowadzenie działalności gospodarczej

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • obiekty bazy noclegowej: hotele, motele, pensjonaty, kempingi, schroniska, domy wycieczkowe, pola biwakowe
 • ruchoma baza noclegowa: promowa, żeglugowa, kolejowa i inne
 • organy administracji samorządowej, zajmujące się usługami hotelarskimi
 • branżowe organizacje i stowarzyszenia
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług noclegowych