Start -> Nabór 2017/18 -> Technikum -> logistyk
Technik logistyk PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 lutego 2011 19:55

 

Zdjęcia przedstawiają pracownie przedmiotowe oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych w naszej szkole. (zobacz prezentację zawodu)OPIS KSZTAŁCENIA

język obcy (kontynuacja): 
język angielski

język obcy (podstawowy):
język niemiecki lub rosyjski

przedmiot punktowany:   
j. polski, matematyka, geografia, język obcy

Szkoła przygotowuje ucznia zdawania egzaminu zawodowego kwalifikacjami - etapami. Po zdaniu egzaminu z danej kwalifikacji, zdający otrzyma nowy dokument - świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Osoba, która zdobędzie świadectwa potwierdzające uzyskanie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w wyuczonym zawodzie.


KWALIFIKACJE
 • K1 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania
 • K2 Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych
 • K3 Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych
Logistyka jest obecnie najszybciej rozwijającą się dziedziną życia publicznego. W Polsce, po wejściu do Unii Europejskiej, zaistniało zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu logistyki. Wszystko, co wytworzy przemysł, musi być gdzieś przewiezione, dostarczone, przechowane, i tą dziedziną działalności gospodarczej zajmuje się logistyka.
Logistyka to przepływ materiałów, informacji i pieniędzy w przedsiębiorstwach i między nimi. Logistycy zajmują się działaniami zmierzającymi do obniżenia kosztów działalności i zwiększenia zysków działalności przedsiębiorstwa poprzez:
 • właściwą organizacje pracy,
 • optymalizację przepływu produktów w zakładzie, magazynie, hurtowni itp.,
 • wyszukiwanie obszarów generujących duże koszty i ich zmniejszanie,
 • optymalizację tras przejazdu i optymalizację ładunku,
 • organizację przewozów samochodowych, kolejowych, morskich i lotniczych (logistyk jest spedytorem),
 • właściwe zarządzanie relacjami z klientem.
W czasie nauki w naszej szkole zdobędziesz wiedzę z zakresu:
 • Magazynowania: organizacji pracy magazynu, sposobów rozmieszenia towarów w magazynie, właściwego doboru urządzeń do składowania, zasad wyznaczania stref składowania, rodzajów budowli magazynowych, nowoczesnych technik stosowanych w magazynowaniu (systemy kodów kreskowych, sterowanie głosowe i bezprzewodowe itp.)
 • Zarządzania zapasami: różne rodzaje zapasów i sposoby ich optymalizacji, sposoby analizy ilości zapasów i zasad ich zamawiania, rodzajów zapasów i zasad ich przechowywania itp.
 • Spedycji i transportu: zasady organizacji transportu w przedsiębiorstwie oraz transportu miejskiego, określania sieci transportowej miasta, określania i zmniejszania kosztów transportowych, optymalizacji wykorzystania środków transportów, rodzajów środków transportu, dokumentacji transportowej
 • Produkcji: sposobów zarządzania produkcją, określania ilości produkowanych wyrobów, zasady organizowania cyklu produkcyjnego, określania i minimalizowania kosztów produkcji, tworzenia łańcuchów dostaw (sieci hipermarketów, wielkie sieci produkcyjne), analizy podaży i popytu na dany produkt
 • Ekologii: nowoczesnych metod zarządzania uwzględniających działania proekologiczne, sposobów odzyskiwania (recyklingu) zużytych materiałów i surowców, sposobów przeciwdziałania negatywnym wpływom przedsiębiorstw z różnych branż (produkcyjnych, transportowych i innych) na środowisko przyrodnicze, sposobom organizacji selektywnej zbiórki odpadów
Po pomyślnym zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w naszej szkole, otrzymujesz dyplom i suplement w dwu językach: języku polskim i angielskim, honorowany w krajach Unii Europejskiej. Możesz także podjąć naukę na większości uczelni zarówno technicznych jak i kształcących na kierunkach ekonomicznych.

.