Cukiernik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 15 lutego 2011 16:53

Prezentacja

Prezentacja zawodu. (zobacz prezentację zawodu)

Kształcenie praktyczne odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego w Zamościu lub u pracodawców, jako młodociany pracownik, stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkoły.

Języki obce Język angielski
Przedmioty punktowane Biologia
Język obcy
Informatyka
Kwalifikacje K1 Produkcja wyrobów cukierniczych
Charakterystyka zawodu

Praca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Cukiernik musi umieć ocenić jakość i przydatność surowców oraz prowadzić dokumentację związaną z rozliczeniem surowców i półproduktów. Cukiernik produkując wyroby cukiernicze, a w szczególności wyroby cukiernicze trwałe, posługuje się specjalistycznymi maszynami i urządzeniami, które w czasie kształcenia musi poznać i umieć je obsługiwać. Wiedzę i umiejętności będzie mógł wykorzystać, podejmując pracę w zakładach przemysłowych. Dekoracje cukiernicze tworzone są głównie ręcznie i wymagają zdolności manualnych oraz plastycznych. Konieczna jest znajomość i umiejętność pracy z różnymi tworzywami dekoracyjnymi. Ważna jest również dbałość o higienę na stanowisku pracy oraz umiejętność jego organizacji zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Celem nadrzędnym tych czynności jest dostarczenie wyrobu o najlepszej jakości, wytworzonego zgodnie z zasadami bezpieczeństwa zdrowotnego żywności.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik przygotowany jest do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji wyrobów cukierniczych;
  • rozróżniania grup produktów cukierniczych i oceny ich wartości kalorycznej,
  • dobierania surowców do produkcji określonego wyrobu cukierniczego,
  • prowadzenia procesów produkcyjnych,
  • prowadzenia wypieku, chłodzenia i pakowania wyrobów cukierniczych,
  • sporządzania wyrobów cukierniczych według określonych receptur i technologii,
  • dekorowania wyrobów cukierniczych,
  • analizowania zagrożenia wpływającego na bezpieczeństwo gotowych wyrobów,
  • ustalania krytycznych punktów kontroli HACCP w procesach produkcyjnych prowadzonych w zakładzie cukierniczym.
Uzasadnienie potrzeby kształcenia w zawodzie krawiec Cukiernictwo jest zawodem, który wymaga odpowiedniego przygotowania do wykonywania zadań zawodowych. Rynek pracy poszukuje ludzi, którzy posiadaliby właściwe kwalifikacje nabyte w toku kształcenia zawodowego. Cukiernictwo przemysłowe wiąże się z posiadaniem wiedzy i umiejętności na temat obsługi maszyn i urządzeń. Jednak cukiernictwo to przede wszystkim praca rzemieślnicza. Potrzebny jest zatem pracownik, który z zaangażowaniem i fachowością wykonywałby swoją pracę.
Analiza internetowych ofert pracy, prowadzona w oparciu o portal pracuj.pl wykazała, że na rynku pracy poszukiwani są wykwalifikowani cukiernicy ze znajomością tradycyjnych metod produkcji wyrobów cukierniczych oraz nowoczesnych trendów.

 

Zobacz galerię zdjęć