Start
Kalendarium PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 marca 2011 21:10

Lp.

Czynność

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

1.

Składanie wniosków o przyjęcie  do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

do 23 czerwca 2016r

 

do 1 sierpnia 2016r

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie  do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu

od 24 czerwca 2016r do 28 czerwca 2016r godz.15.00

Nie dotyczy

3.

Weryfikacja przez komisje rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.20t ust.7 ustawy

 

 

do 30 czerwca 2016r

 

 

do 3 sierpnia 2016r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

do 15 lipca 2016r godz.10.00

 

do 23 sierpnia 2016r godz.10.00

5.

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, z w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia  o wyborze tej szkoły

 

 

do 19 lipca 2016r

 

 

23 sierpnia 2016r

6.

Potwierdzenie przez  kandydatów woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu, jeśli nie zostały wcześniej złożone,  a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie lekarskie o  braku przeciwwskazań zdrowotnych  do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 

 

do 26 lipca 2016r godz.15.00

 

 

do 26 sierpnia 2016r godz.15.00

7.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

do 27 lipca 2016r godz.10.00

do 29 sierpnia 2016r godz.10.00

8.

Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły Lubelskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

27 lipca 2016r

29 sierpnia 2016r