Start -> Nabór 2017/18 -> Technikum -> fotografii i multimediów
Technik fotografii i multimediów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
wtorek, 08 lutego 2011 19:42

Prezentacja

Zdjęcia przedstawiają pracownie przedmiotowe oraz sprzęt wykorzystywany podczas zajęć edukacyjnych w naszej szkole. (zobacz prezentację zawodu)

Języki obce Język angielski
Język niemiecki
Język rosyjski
Przedmioty rozszerzone Język obcy
Informatyka
Przedmioty punktowane J. polski
Matematyka
Język obcy
Informatyka
Kwalifikacje
 • K1. Rejestracja, obróbka i publikacja obrazu
 • K2. Realizacja projektów multimedialnych
Charakterystyka zawodu

Technik fotografii i multimediów (dawniej Fototechnik) dokonuje zapisu oraz przetwarzania i wizualizacji informacji obrazowej w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych; znajduje zatrudnieniew przemyśle fotooptycznym i optycznym, w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym, w przemyśle optoelektronicznym oraz telewizji i wytwórniach filmowych.

ZADANIA ZAWODOWE:

 • wykonywanie ręcznej i maszynowej obróbki chemicznej materiałów fotograficznych;
 • wykonywanie maszynowej obróbki chemicznej materiałów termograficznych;
 • przetwarzanie metodami elektronicznymi informacji obrazowej zapisanej na nośnikach magnetycznych;
 • posługiwanie się podstawowym sprzętem fototechnicznym i audiowizualnym;
 • kontrolowanie i regulowanie fizykochemicznych i sensytometrycznych parametrów procesów chemicznej obróbki materiałów fotograficznych;
 • prawidłowe eksploatowanie maszyn i urządzeń stosowanych w fototechnice i obróbce chemicznej materiałów fotograficznych oraz sprzętu i urządzeń fototechnicznych;
 • przewidywanie i zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze stosowania toksycznych odczynników chemicznych;
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w pomieszczeniach zamkniętych i zaciemnionych;
 • posługiwanie się techniką komputerową oraz standardowym oprogramowaniem przy cyfrowym zapisie i przetwarzaniu obrazów.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

 • w laboratoriach fotograficznych o różnych profilach,
 • w przemyśle fotooptycznym i optycznym,
 • w przemyśle fotochemicznym i fotograficznym,
 • w przemyśle optoelektronicznym
 • telewizji i wytwórniach filmowych.

PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY W 4 - LETNIM CYKLU KSZTAŁCENIA:

 • podstawy fotografii;
 • techniki fotograficzne;
 • podstawy kompozycji obrazu;
 • procesy fotograficzne;
 • technika cyfrowa w fotografii;
 • techniki multimedialne;
 • urządzenia fototechniczne;
 • marketing i reklama usług fotograficznych.

 

Zobacz galerię zdjęć