Start -> EWD
Edukacyjna Wartość Dodana PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
środa, 07 stycznia 2015 01:00

Jak przedstawia się wkład pracy "ekonomika" w swojego ucznia w okresie 2012-2014?

Z pełną satysfakcją można powiedzieć - dobrze, bardzo dobrze. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta: ekonomik jest szkołą sukcesu w każdym wymiarze opisanym EWD. Zobaczmy to poniższych diagramach.

"fioletowa elipsa" - zbiór wszystkich wyników, jakie uzyskali nasi uczniowie w poszczególnych kategoriach.

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE
język polski, wos, historia


JĘZYK POLSKI


PRZEDMIOTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

matematyka, biologia, chemia, fizyka, geografia, informatyka


MATEMATYKA


 

Czy to jest reklama?
Oczywiście, że nie - to obiektywnie zmierzony wynik pracy naszej szkoły. Sprawdź sam

Co to jest EWD?
W ocenie pracy szkoły pomaga wskaźnik EWD, który jest miarą efektywności pracy szkoły niezależnie od poziomu wiedzy uczniów rozpoczynających w niej naukę. Określa on na ile wysokie wyniki egzaminu maturalnego uzyskali uczniowie danej szkoły w porównaniu do młodzieży o tym samym zasobie wiedzy z poziomu gimnazjum ze szkół w całej Polsce. Wynik szkoły możesz sprawdzić na stronie http://www.ewd.edu.pl. Obecnie wskaźnik EWD tworzony jest dla matury z przedmiotów humanistycznych, języka polskiego, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz matematyki.

Jakie informacje przekazuje EWD o szkole?
Dla łatwego zilustrowania wkładu pracy szkoły w rozwój ucznia stworzono "Model pracy szkoły", który przedstawia poniższa ilustracja.


szkoła sukcesu
- to taka szkoła, która dzięki wkładowi pracy grona pedagogicznego najsilniej wpływa na wzrost wiedzy uczniów, co potwierdzają wyniki egzaminu maturalnego,

szkoła wspierająca - to taka szkoła, która dzięki wkłada dużo wysiłku w przekazanie wiedzy uczniom, jednak z różnych przyczyn nie uzyskują oni dobrych wyników na maturze,

szkoła wymagająca pomocy - brak pracy szkoły, co przekłada się na brak wyników na egzaminie maturalnym,

szkoła niewykorzystanych możliwości - uczniowie uzyskują dobre wyniki na egzaminach maturalnych, ale nie są one związane z dobrą pracą szkoły tylko potencjałem intelektualnym uczniów


Jak odczytywać wykresy?

Oś pozioma ilustruje wyniki egzaminu maturalnego.
W pierwszej fazie wyniki każdej edycji egzaminu są tak przekształcone metodami statystycznymi, by ich rozkłady maksymalnie zbliżyły się do rozkładu normalnego (normalizacja). W drugim kroku znormalizowane wyniki egzaminacyjne w każdym roku przeliczone są na wspólną skalę, tak by średnia krajowa wyniosła 100 punktów, a odchylenie standardowe wyniosło 15 punktów (standaryzacja). Taka procedura umożliwia porównywanie wyników z różnych lat.

Oś pionowa ilustruje wskaźnik EWD.
W wypadku EWD skala ma swój środek w punkcie 0. Wynik EWD równy np. 5 pkt, oznacza, że przeciętny uczeń tego typu szkoły otrzymał na egzaminie maturalnym o 5 punktów więcej, niż by to wynikało z jego rezultatu na egzaminie gimnazjalnym. W górę od środka układu EWD przyjmuje wartości dodatnie (efektywność nauczania wyższa niż przeciętna w Polsce), w dół od środka układu przyjmuje wartości ujemne (efektywność nauczania niższa niż przeciętna w Polsce).