Start -> Szkolny Ośrodek Kariery
Szkolny Ośrodek Kariery
Szkolny Ośrodek Kariery w ZSP nr 1 w Zamościu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bożena Kukułowicz   
wtorek, 17 listopada 2015 22:54

Szkolny Ośrodek Kariery w ZSP nr 1  w Zamościu

Celem działań prowadzonych w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery jest pomoc uczniom w wejściu na rynek pracy oraz wyborze dalszej ścieżki kształcenia.

Prowadzeniem tych działań zajmują się:

 • Bożena Kukułowicz - doradca zawodowy , nauczyciel przedmiotów ekonomicznych
 • Bożena Tanowska – pedagog szkolny

Co robimy?

 • organizujemy Szkolny Dzień Kariery, w ramach którego organizujemy spotkania  i warsztaty:
  • z ludźmi, którzy odnieśli sukces, także z absolwentami naszej szkoły, którzy założyli własne firmy,
  • ze specjalistami, którzy podpowiedzą jakie formalności należy załatwić przy zakładaniu firmy,
  • pomagamy napisać CV i list motywacyjny,
  • organizujemy Mini-Targi Edukacyjne w naszej szkole, podczas których możesz poznać ofertę szkół wyższych,
  • organizujemy lekcje dotyczące rynku edukacyjnego,
  • zamieszczamy oferty pracy dla absolwentów, odpowiednie do ich kwalifikacji,
  • organizujemy udział w testach predyspozycji zawodowych dla chętnych uczniów,
  • pomagamy  w organizacji  Szkolnego Dnia Zawodów,
  • przekazujemy najnowsze informacje z rynku pracy.

Program działań:

Program przygotowujący ucznia do wyboru zawodu podzielony na trzy części:

Poznajemy siebie.

Uczniowie klas I będą mogli określić własne preferencje   zawodowe, uzdolnienia, temperament, oraz cechy osobowości.

Poznajemy zawody.

Uczniowie klas II zapoznają się z klasyfikacją zawodów, miejscami pracy, czasem pracy oraz źródłami informacji o zawodach.

Poznajemy ścieżki kształcenia oraz wybór szkoły.

Uczniowie klas III ,IV będą ćwiczyć umiejętności planowania kariery biorąc pod uwagę  swoje zdolności, umiejętności, zainteresowania, osiągnięcia szkolne oraz planować swoją karierę zawodową.

Planowane efekty

 1. Uczniowie będą posiadali wiedzę i kryteria dotyczące wyboru zawodu, znajomości rynku pracy.
 2. Uczniowie będą potrafili umiejętnie korzystać z różnych źródeł informacji przy wyborze uczelni i w trakcie poszukiwania pracy.

Ważne informacje:

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ OFERTY!

 
Regulamin Szkolnego Ośrodka Kariery "SZOK" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bożena Kukułowicz   
wtorek, 17 listopada 2015 22:55

REGULAMIN  SZKOLNEGO OŚRODKA KARIERY ‘”SZOK’’ W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Nr 1 W ZAMOŚCIU

 1. Szkolny Ośrodek Kariery w roku szkolnym 2016/2017 czynny jest w każdy czwartek na ósmej godzinie lekcyjnej (14.30-15.15).
 2. Siedzibą Szkolnego Ośrodka Kariery jest gabinet pedagoga szkolnego.
 3. Instytucją wspierającą działalność merytoryczną SZOK jest Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu oraz Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Zamościu.
 4. SZOK jest prowadzony przez przewodniczącego i jego zastępcę. Przewodniczącego i jego zastępcę powołuje dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu.
 5. Zajęcia SZOK mają charakter nadobowiązkowy, uczestniczyć w nich mogą wszyscy uczniowie zainteresowani proponowanymi tematami.
 6. Plan pracy opracowywany jest przez osoby prowadzące i zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Zamościu.
 7. W trakcie zajęć obowiązuje zasada poszanowania dostępnego mienia oraz przestrzeganie poleceń i wskazań opiekunów.
 8. Zajęcia w ramach programów realizowanych w SZOK-u odbywają się w formie porad indywidualnych oraz pracy w grupach.
 9. Na potrzeby uczniów, wszelkie działania prowadzone są nieodpłatnie.
 10. Młodzież i inne osoby uczestniczące w zajęciach, mają prawo do zgłaszania swoich pomysłów i projektów zajęć w ramach SZOK.
 
Adresy przydatnych stron PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bożena Kukułowicz   
wtorek, 17 listopada 2015 22:59

TECHNIK  EKONOMISTA

Informacji szukaj: www.ekonomia.rp.pl, www.econ.uj.edu.pl, www.ekonomiaspoleczna.pl, www.portalwiedzy.onet.pl

Informacji na temat dodatkowych uprawnień, szkoleń, certyfikatów szukaj na następujących portalach internetowych:

www inwestycjawkadry.info.pl

www.vccsystem.eu

www.szkolenia.com

www.pomaturze.pl

www.praca.pl

www.pracuj.pl,

www.szkolenia.nf.pl

www.vccsystem.eu

www.szkolenia.com

www.pomaturze.pl

www.ekonomia.rp.pl

www.econ.uj.edu.pl

www.ekonomiaspoleczna.pl

 

TECHNIK  HANDLOWIEC

http://www.przedstawiciel-handlowy.pl,

http://www.praca.pl/s-handlowiec.html.

www.eures.praca.gov.pl

www.vccsystem.eu

www.szkolenia.com

www.gowork.pl


TECHNIK FOTOGRAF

http://praca.trovit.pl/praca-fotograf

http://www.szerokikadr.pl

www.optyczne.pl

www.fotografuj.pl

www.fotoclub.pl

 

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

www.praca.gratka.pl/fryzjer

www.fryzjerzy.pl

www.fryzjerstwo.pl

www.abcfryzjera.pl

 

TECHNIK  LOGISTYK

www.logistyka.net.pl

www.e-logistyka.pl

 

TECHNIK  INFORMATYK

Portale dla informatyków

www.pwi.edu.pl

www.pcwiedza.pl

www.software.com.pl

informacje na temat zatrudnienia:

http://praca.monterpolska.pl

http://itkontrakt.pl

www.itpraca.pl

 

TECHNIK  HOTELARZ

http://hotelcareer.pl

http://pracawhotelach.pl

http://www.hotelinfo.pl

dodatkowe uprawnienia i certyfikaty

http://akademia-hotelarza.pl

http://www.e-hotelarz.pl

 

TECHNIK  OBSŁUGI  TURYSTYCZNEJ

www.turystykamalopolska.pl

http://turystyczneszkolenia.pl

 

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

Informacji na temat dodatkowych uprawnień, szkoleń, certyfikatów szukaj na następujących portalach internetowych:  strony internetowe regionalnych cechów rzemieślniczych oraz izb rzemieślniczych,  http://eskk.pl/kurs-projektowanie-szycie, http://www.wubex.com.pl/kursy-doskonalace,

Informacji na temat zatrudnienia szukaj na następujących portalach internetowych: dajeprace.pl, praca.gratka.pl, pracadlakazdego.pl, http://krawiec.epracazagranica.pl, http://eures.praca.gov.pl,

 

TECHNIK ANALITYK

Informacji na temat dodatkowych uprawnień, szkoleń, certyfikatów szukaj na następujących portalach internetowych:  http://www.pomaturze.pl, http://szkolenia.nf.pl, http://www.chem.umk.pl/ptch/ptch.html, http:// www.kwalifikacje.praca.gov.pl,

 

PIEKARZ

Informacji na temat dodatkowych uprawnień, szkoleń, certyfikatów szukaj na następujących portalach internetowych: www.szkolenia24h.pl/oferty w tym branżowe: http://zbpp.com.pl,

Informacji na temat zatrudnienia szukaj na następujących portalach internetowych:

www.pracuj.pl, www.piekarnie.pl, http://www.piekarnie24.pl oraz na stronach wojewódzkich urzędów pracy

 

CUKIERNIK

Informacji na temat dodatkowych uprawnień, szkoleń, certyfikatów szukaj na następujących portalach internetowych: http://szkolenia.nf.pl, www.szkolenia24h.pl,  w tym branżowe; http://tortownia.pl/akademia, http://instytut-sztuki-kulinarnej.pl,

Informacji na temat zatrudnienia szukaj na następujących portalach internetowych:

www.pracuj.plwww.gowork.pl, oraz na stronach wojewódzkich urzędów pracy