Start -> Wyniki matury
Matura
Matura próbna z Operonem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Edyta Łój   
wtorek, 15 listopada 2016 15:48

 

Informacje dla ucznia: link

 
Matura 2015 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 28 grudnia 2015 06:26

 
Matura 2014 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
sobota, 08 listopada 2014 22:28

 
Wyniki matur PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 18 marca 2012 19:57

Co to jest matura?

Do egzaminu maturalnego przystępują absolwenci Technikum Nr 1. Egzamin stanowi formę oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu maturalnego określonych w odrębnych przepisach.

Zdający, chcąc uzyskać świadectwo dojrzałości, muszą zdać pięć obowiązkowych egzaminów uzyskując minimum 30% skuteczności.

Egzamin maturalny w części obowiązkowej składa się z dwóch części: ustnej i pisemnej.

Struktura egzaminu maturalnego do roku 2009 przedstawiała się następująco –   2 egzaminy ustne (j. polski – prezentacja, j. obcy nowożytny - poziom podstawowy lub rozszerzony) oraz 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym lub rozszerzonym (j. polski, j. obcy nowożytny, przedmiot wybrany), natomiast  od roku 2010 zgodnie ze zmianą przepisów prawa zdający, który chce uzyskać świadectwo dojrzałości ma obowiązek złożyć pozytywnie  2 egzaminy ustne (j. polski – prezentacja, j. obcy nowożytny - poziom podstawowy) oraz 3 egzaminy pisemne na poziomie podstawowym (j. polski, j. obcy nowożytny i matematyka).